АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ

 • Консултации при избирането на имот.
 • Предпроектни проучвания
 • Инвестиционно проектиране на:
  • Еднофамилни сгради
  • Многофамилни сгради
  • Обществени сгради
  • Индустраилни сгради
  • Комплексно застрояване
 • Проекти за преустройство и реконструкция
 • Градоустройствено проектиране
 • Парково и благоустройствено проектиране

ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ

 • Жилищни  и Обществени интериори
  • Изработка на идеен, технически и работен проект
  • Виртуална разходка в интериора, 3D визуализации
  • Предварителен бюджет за изпълнение на интериора
  • Пълна документация за строително-монтажни дейности
  • Точна спецификация на елементите в дизайна
  • Ясна палитра от материали и доставчици
  • Чертежи за изработка на индивидуални елементи заложени в проекта

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ

 • Изготвяне на работен и времеви график.
 • Съдействие при избора на изпълнители за отделните строително-монтажни работи.
 • Съдействие при избор и покупка на материали и оборудване.
 • Организация на необходимата логистика по доставки.
 • Координация между отделните изпълнители.
 • Контрол над изпълнението.
*Услугата се предлага за проекти, изработени от студио KSHTA.