НАШАТА МИСИЯ

KSHTA събира под един покрив специалисти със смели идеи, обединени от  общи разбирания за архитектурата и дизайна. Най-характерната черта на студио KSHTA е разнообразният опит на членовете на екипа, обхващащ широк диапазон – от проектиране на мащабни обществени сгради и комплекси до практическата изработка на най-фини интериорни детайли и елементи. Точно този разнообразен опит позволява на екипа да изследва всяка една задача от всевъзможни ъгли и посоки.

Ключовият камък в работата на KSHTA са общите принципи, които екипът споделя. Водещи за студиото са симбиозата между проектирания обект и неговия контекст, едновременната мисъл върху голямата картина и малкия детайл, както и въздействието, което всеки един проект, независимо от мащаба и предназначението му, би оказал върху заобикалящите го хора и среда. В работата си студиото не позволява компромиси с качеството, естетиката, ясната логика на функцията и законите на ергономията.

Осъзнаването на фундаменталната роля на заобикалящата среда в развитието на обществото и постоянният стремеж към нейното подобрение мотивират работата на студио KSHTA.

НАШИЯТ ЕКИП

Васил Виденов

Архитект

Стефан Щерев

Архитект

Ясен Кирилов

Дизайнер

НАШИТЕ КЛИЕНТИ