ПРОЕКТ ЗА ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН – APT_GNV

В решението на този проект за интериорен дизайн е заложена комбинация от меки, пастелни тонове, принадлежащи към земната гама, в контраст с изразителни материали с разнообразни структура и шарка. Най-ясно това проличава в жилищното пространство. Богатият детайл на мрамора и пъстротата на ореховия паркет се явяват контрапункт на опростените, широкоформатни мебелни плоскости и стенни облицовки.

Г-образна форма и подходяща площ на помещението спомагат за ясно функционално и визуално разделение на отделните зони. Усещането се подсилва от ясната геометрична логика на линейните осветителни шини, допълнени със свободностоящи акцентни осветителни тела, както и височинната разликата в таваните на различните кътове.

Цялостната концепция е запазена и в останалата част от жилището, като балансът между интензивността на цветовете и сложността на текстурите е прецизиран спрямо функцията и спецификата на отделните помещения.

Площ

  • 150 кв. м.

Локация

  • Пловдив